Integration – att sammanföra delar för att skapa en helhet.

Johan är legitimerad psykolog som, utöver att arbeta med vanliga typer av psykoterapi, har fördjupad kunskap om integration av psykedeliska upplevelser. 

En psykedelisk upplevelse kan vara mycket kraftfull och kan ha potential att skapa positiva förändringar men kan också upplevas som obehaglig och, i värsta fall, bli traumatiserande om den sker i en otrygg miljö. 

Psykedelisk integration kan vara särskilt hjälpsamt för personer som har haft utmanande psykedeliska erfarenheter för att på så sätt bättre förstå sig själva och sin upplevelse. Genom ett nyfiket och icke-dömande utforskande av de svåra erfarenheterna och dess följder kan integrationsterapi hjälpa till med att skapa en helhetsbild av upplevelsen och dess betydelse i personens liv. 

Även vid positiva upplevelser är det vanligt att känna sig vilsen och missförstådd av sin omgivning. Det kan uppstå en känsla av att ha varit med om någonting stort och betydelsefullt utan att kunna göra något av det. I de fallen kan integrationsterapi vara till hjälp för att utvinna lärdomar ur erfarenheterna som kan integreras i ens vardag för att skapa hållbara positiva förändringar över tid. 

Psykedeliska substanser är olagliga i Sverige. Johan uppmuntrar ingen till att använda dessa substanser och avråder starkt från all form av oansvarigt bruk.